Talousjohdon neuvontapalvelut

Talousjohtaja on keskeisessä asemassa yrityksen talouden hallinnassa ja yritys saattaakin tarvita talousjohtamista monissa eri tilanteissa. Eri taloudellisten resurssien hallinnasta analysointiin ja raporttien tekoon. Talousjohdon neuvontapalveluita voi tarvita moneen. 

Tietotilin asiantuntijat ovat tukenanne sekä äkillisissä tilanteissa että pitkän aikavälin toiminnan kehittämisessä. Talousjohdon neuvontapalvelumme ovat laajat, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain jossain vaiheessa yritystoimintaa.

Raportointi

Raportit ovat keskeinen työkalu yrityksen taloudellisen tilan seurannassa. Ne näyttävät selkeästi kokonaiskuvan sekä tarvittavat yksityiskohdat, jonka kautta on helppo luoda sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitelmia. Oikein tehtynä raportit tukevat johdon päätöksentekoa sekä auttavat priorisoimaan yrityksen aikaa ja varoja tehokkaimmin.

Tietotili tuottaa yrityksellenne tosiaikaisia ja nykyaikaisia raportteja yhdessä keskustellun tarpeen mukaan, joita voitte hyödyntää tehokkaasti yritystoimintanne kasvattamisessa. Raportointipalveluihin kuuluu mm. johdon raportointi ja Business Finland -raportointi. Asiantuntijamme auttavat teitä tunnistamaan, mitkä tiedot ovat yrityksellenne keskeisiä. He myös auttavat analysoimaan dataa ja käyvät tulokset läpi yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Image

Johdon raportointi

Taloudellinen raportointi on yritysjohdon työkalu, joka tukee päätöksentekoa ja auttaa organisaation ajan ja varojen hyödyntämisen priorisoimisessa. Raporttikokonaisuus vaihtelee yrityksestä riippuen, sillä esim. eri yritykset tarvitsevat eri dataa yritystoiminnan kehittämiseen.
Lue lisää

Yrityksen taloudellisen tilanteen seuranta tavoitteiden saavuttamiseksi

Edellisen kauden ja budjetin vertailu

Havaintojen laatiminen taulukoilla ja graafeilla

Selkeän analyysin laatiminen

Business Finland -raportointi

Yhtenä edellytyksenä Business Finland -rahoitukselle on säännöllinen raportointi  (3-5 kuukautta) projektille kertyvistä kustannuksista. Koska raporttien laatiminen voi olla haastavaa, suosittelemme asiantuntijapalveluitamme helpottamaan sekä tehostamaan työtä.
Lue lisää

Raportointiprosessin luominen

Raporttien laatiminen

Projektin tilintarkastus projektin loppuvaiheessa

Konsernilaskenta ja IFRS-palvelut

HLB Tietotilin ulkoisen laskennan CFO-asiantuntijat ovat tavoitettavissa erilaisiin konsernilaskentaan ja IFRS-kysymyksiin liittyen. Ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla saat vastauksia haastavempiinkin kysymyksiin.
Lue lisää

Konsernitilinpäätösten laatiminen ja yhdistäminen

Konsernitaseen ja tuloslaskelman laatiminen

IFRS-standardien mukainen raportointi ja tilinpäätös

IFRS-neuvonta ja -konsultointi

Image

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelu on keskeisessä asemassa liiketoiminnan edistämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Se selkeyttää päätöksentekoa sekä taloushallinnon ennustettavuutta. Budjettien ja muiden resurssien käyttö tehostuu, kun kaikille on selvää mitä halutaan saavuttaa.

HLB Tietotili tarjoaa teille räätälöityjä taloussuunnitelmia, jotka keskittyvät realistiseen mutta parhaaseen mahdolliseen tulevaisuuden kehityksen näkemykseen. Taloussuunnittelun palveluihin kuuluu mm. liiketoiminnan mallintamista, budjetointia ja skenaarioanalyysiä. Ota meihin yhteyttä niin katsomme yhdessä, miten voimme rakentaa yhdessä vankka tulevaisuus teidän yritykselle.

Liiketoiminnan mallintaminen

Liiketoiminnan mallintaminen koostuu liiketoimintojen operatiivisesta johtamisesta sekä strategisesta suunnittelusta ja uusien liiketoimintojen ja -toimintamallien analysoinnista. Sitä kautta ilmenee, miten yritys tuottaa lisäarvoa omistajille ja asiakkkaille. Saatte luotua vahvan pohjan liiketoimintanne tuleville taloussuunnitteluprosesseille ja keskeisten mittareiden valinnalle, kun Tietotili auttaa teitä tunnistamaan ja analysoimaan kannattavan liiketoiminnan ajureita, ansaintalogiikoita, käyttöpääoma- ja muita rahoitustarpeita sekä riskejä.

Budjetointi

Budjetointi on perinteisesti nähty hyötyynsä verrattuna työläältä prosessina, jonka tuottama tieto vanhenee nopeasti. Budjetointi on kuitenkin muutakin kuin pelkkä Excel-harjoitus. Kun suunnitteluprosessi toimii, budjetin ennusteet päivittyvät jatkuvasti ja pysytte ajantasalla eri KPI:den kehityksestä ja trendeistä. Numeroiden sijaan tulisikin keskittyä konkreettisiin toimenpiteisiin ja niihin mittareihin, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteet. Tämä vaatii eri toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen ymmärtämistä. Tietotili on tukenanne taloussuunnitteluprosessien kehittämisessä, jotta saatte kaiken hyödyn irti budjetoinnista.

Skenaarioanalyysi

Keskeinen osa liiketoimintasuunnittelua on katse pitkälle tulevaisuuteen. Kun mahdolliset riskit ja muut muutokset markkinatilanteessa ovat tunnistettu ajoissa, niin niihin pystytään reagoimaan nopeammin luomalla ennakoivia suunnitelmia niitä vastaan. Toimenpidesuunnitelmien avulla yrityksenne pystyy pienentämään tulevia liiketoimintariskejä. Tietotili on apunasi riskien tunnistamisessa ja toimenpiteiden luonnissa. Voimme auttaa yksittäisten investointien kanssa tai koko organisaation kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, jotta tuotetut skenaariot ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat relevantteja.

Kassavirran- ja käyttöpääoman hallinta

Kun yrityksen talous on hallinnassa ja erilaisiin riskeihin ja muutoksiin on valmisteltu, niin erilaiset muutostilanteet eivät järkytä taloudellista tilannetta yhtä paljon. Riittävä likviditeetti on tässä avainasemassa, sillä sen avulla hoidetaan juoksevia menoja. Jotta kassavirtaa voidaan hallita tehokkaasti ja likviditeettiä parantaa, käyttöpääoman hallinta tulee ensiksi olla optimoitu.

Tietotili tarjoaa juuri teidän yrityksenne tarpeisiin sopivaa kassavirran- ja käyttöpääoman hallintapalveluita. Yrityksen koko ja toimiala vaikuttavat paljolti siihen, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat yrityksen toimintaan. Anna asiantuntijoidemme auttaa teitä parantamaan yrityksenne kassavirtaa ja liiketoimintaa.

Image

Kassavirranhallinta

Kassavirranhallinta koostuu nykyisen rahatilanteen seuraamisesta sekä siitä, miten se tulee kehittymään tietyllä aikavälillä. Tätä kautta pystytään ehkäisemään kassavarojen loppumista ja varautumaan mahdollisiin likviditeettihaasteisiin.
Lue lisää

Kassavirtaennuste päiväkohtaisesti tai pidemmälle tähtäimelle

Kassavirtaa parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja eri skenaarioiden luonti

Kassavirran mahdollisten joustokohtien tunnistaminen

Käyttöpääoman hallinta

Tehokkaalla käyttöpääoma hallinnalla parannetaan kassavirtaa ja yrityksen yleistä liiketoimintaa. Sen avulla pääoman kiertonopeus, likviditeetti ja sijoitetun pääoman tuotto paranee. Käyttöpääoma hallinta voidaan lisäksi optimoida poikkeustilanteisiin.
Lue lisää

Käyttöpääoman optimointi

Yksittäisten tarpeiden tunnistaminen ja ratkaiseminen eri kokoisille yrityksille

Taloushallinnon nykytila-analyysi

Image

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko palveluistamme tai haluaisitko tietää lisää?

Aloita keskustelu
Image

Tilaa HLB insights -uutiskirje

HLB Insights