Johdon raportointi

Taloudellinen raportointi on yritysjohdon työkalu, joka tukee päätöksentekoa ja auttaa organisaation ajan ja varojen hyödyntämisen priorisoimisessa. Raporttikokonaisuus vaihtelee yrityksestä riippuen, sillä esim. eri yritykset tarvitsevat eri dataa yritystoiminnan kehittämiseen. Me autamme teitä tunnistamaan teidän yrityksellenne keskeisimmät tiedot ja suorituskykymittarit.

HLB Tietotilin asiantuntijat ovat tukenanne raporttien luonnista niiden analysointiin ja läpikäyntiin yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Kokeneiden ammattilaistemme avulla yrityksenne tunnistaa helpommin kehityskohdat ja auttaa hyödyntämään olemassa olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti.

Strategiasta ja liiketoimintaympäristöstä johdetut suorituskykymittarit (Key Performance Indicators, KPI) tuovat myös tärkeätä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja siitä, miten hyvin yritys on suoriutunut ennalta asetettuihin tavoitteisiin verrattuna. Kassavirta on erityisen tärkeä varsinkin yritystoiminnan alussa oleville, sillä sen avulla voidaan tunnistaa investointimahdollisuudet ja lisärahoitustarpeet mahdollisimman ajoissa.

HLB Tietotili voi tuottaa johdolle raportteja yrityksen tarpeiden ja liiketoiminnan mukaan. Raportin tekemiseen osallistuu eri taloushallinnon asiantuntijoita, jotta se kuvastaisi yrityksen tilannetta mahdollisimman hyvin. Ennusteet ja budjetit käydään myös läpi yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Image
Photo by path digital on Unsplash

Johdon raportoinnin hyödyt:

Liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja kehittämiseen, päätöksentekoon ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen tukevien tietojen tuominen esille.

Yrityksen johdon resurssien vapauttaminen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisää sijoittajien luottamusta yrityksen talousjohtamiseen ja liiketoiminnan tulevan kehityksen näkemykseen.

Image

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko palveluistamme tai haluaisitko tietää lisää?

Aloita keskustelu
Image

Tilaa HLB insights -uutiskirje

HLB Insights