Lakipalveluita nyt Tietotilin palvelutarjonnassa

19 Syyskuu 2023

Teknologian kehittyessä myös tilitoimistojen palvelut ovat täytyneet kehittyä sen mukana. Manuaalinen työ hoituu suurilta osin automaation ja tekoälyn avustuksella. Tietotilillä haluammekin laajentaa palveluitamme vastaamaan nykyisen markkinan tarpeita asiantuntija- ja neuvontapalveluiden kautta.

Tietotililtä saatte nyt korkealaatuisia juridisia palveluita erilaisiin yritystoiminnan tilanteisiin. Uudet palvelumme kattavat mm. sopimus- ja yhtiöoikeuden, työoikeuden, IPR-juridiikan, julkiset hankinnat, kiinteistö- ja rakentamisoikeuden, compliance-käytännöt, riidanratkaisun ja sovittelun. Tutustumme palvelualueisiin hiukan tarkemmin myöhemmin artikkelissa.

Esittelyssä Tietotilin lakiasiantuntija

Juridisena asiantuntijanamme toimii OTL, KTM Tomi Rantasaari, joka aloitti uransa Tietotilillä taloushallinnon tehtävissä noin 20 vuotta sitten. Tietotililtä hän suuntasi uransa oikeustieteen opintojen pariin, jonka jälkeen hän on hankkinut pitkän kokemuksen tuomioistuinlaitoksen eri tehtävistä ja toiminut yritysjuristina energia- ja infrayhtiöissä sekä rakennusalalla. Nyt olemme saaneet Tomin takaisin vahvistamaan ja laajentamaan tarjontaamme.

Tietotili tulee järjestämään syksyn aikana webinaareja tai muita koulutustilaisuuksia, joissa asiakkaamme ja muut kiinnostuneet pääsevät tutustumaan lakipalveluihimme ajankohtaisten teemojen kautta. Tiedotamme tulevista tapahtumista lisää, kun ne ovat ajankohtaisia. Kannattaakin pitää Tietotilin verkkosivuja sekä some-kanavia silmällä.

Image

Tomi Rantasaari
Legal Advisor
+358 40 705 9377
tomi.rantasaari@tietotili.fi

Tutustutaan uusiin lakipalveluihin

Valitsemamme palvelualueet ovat keskeisessä asemassa yritystoiminnan eri vaiheissa, jotta voimme tukea asiakkaitamme silloin kun he sitä tarvitsevat. Toiminnan kehittyessä haluamme vahvistaa lakitiimiämme ja monipuolistaa palveluitamme entisestään, jotta pystymme tukemaan asiakkaidemme tarpeita sekä nyt että tulevaisuudessa.

Image

Sopimusoikeus

Menestyvän yrityksen sopimukset ovat laadukkaita, ymmärrettäviä ja selkeitä. Ne tukevat liiketoimintaa ja luovat edellytykset pitkäkestoisille sopimussuhteille. Meiltä saat asiantuntevaa apua sopimustenne laadinnasta, sopimusneuvotteluihin sekä sopimuksiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseen.

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeudellisten kysymysten tunteminen on tehokkaan johtamisen ja hyvän hallintotavan kannalta äärimmäisen tärkeätä. Avustamme asiakkaitamme yhtiöoikeudellisissa asioissa niin yrityksen alkuvaiheessa kuin myöhemminkin. Saatte meiltä apua mm. yrityksen perustamiseen, liiketoimintajärjestelyjen suunnitteluun, osakassopimusten laadintaan sekä johtoryhmä- ja hallitustyön koordinointiin.

Julkiset hankinnat

Avustamme asiakkaitamme myös julkisten kilpailutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos olette osallistumassa tarjouskilpailuun tarjoajana, avustamme tarjouspyyntöjen arvioimisessa, tarjousten laadinnassa ja muutoksenhakuprosesseissa. Hallitsemme myös erityisalojen hankintalain, jota sovelletaan mm. energiaverkkojen rakentamisessa, vesihuollossa ja liikenteessä.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Monet juridiikan osa-alueet nousevat usein esiin kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Avustamme asiakkaitamme mm. kiinteistökaupoissa, maankäyttöasioissa sekä urakkasopimusten laadinnassa.

Compliance

Compliance tarkoittaa yritystä koskevien velvoitteiden noudattamista, olipa kysymys sopimuksista tai lainsäädännöstä. Luomalla toimivat compliance-käytännöt yritys pystyy havaitsemaan ja estämään tapahtumia, joista voi olla yrityksen maineelle ja asiakassuhteille merkittävää haittaa. Vastuullinen yritys on myös houkuttelevampi kohde sijoittajille ja asiakkaille.

Intellectual property rights (IPR)

Tietotili on apunanne luomassa strategiaa työsuhdekeksintöjen käsittelemiseksi sekä aineettoman omaisuuden suojaamisessa. Avustamme oikean suojaustavan suunnittelussa sekä erilaisten aineettomia oikeuksia koskevien sopimusten laadinnassa. Kattavan yhteistyöverkostomme avustuksella pystymme hoitamaan myös vaativammat tilanteet, kuten patenttihakemukset ja muut suojaamiseen liittyvät prosessit.

Työoikeus

Työoikeus tarkoittaa työsuhdetta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien säätelyä. Siihen kuuluu mm. työsopimukset, vuosilomat, työaikaan liittyvät kysymykset, työnantajan velvollisuudet ja työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset. Tietotili avustaa asiakkaitaan työoikeusasioissa työsuhteen kaikissa vaiheissa.

Sovintoneuvottelut ja riitojen ratkaisu

Oikeudenkäynnit vievät aikaa ja voimavaroja liiketoiminnasta, minkä vuoksi on erittäin suositeltavaa, että ne jäisivät viimeiseksi vaihtoehdoksi. Sovintoneuvottelut ovat usein tehokkain tapa ratkaista riitoja ja varmistaa molempien osapuolten kannalta kelvollinen lopputulos. Tietotili avustaa asiakkaitaan pienistä riitatilanteista suurempiinkin erimielisyyksiin. Jos oikeudenkäyntiä ei kaikesta huolimatta pystytä välttämään, hankimme prosessiin tarvittaessa riittävät resurssit yhteistyöverkostomme kautta.

Kiinnostuitteko lakipalveluista tai ilmenikö lisäkysymyksiä?

Tietotilin myyntitiimi vastaa mielellään kysymyksiinne ja auttaa teitä eteenpäin.

Image

Tommi Virkki
Sales Manager
+358 41 317 3244
tommi.virkki@tietotili.fi

Image

Karri Salo
Sales Manager
+358 40 777 3519
karri.salo@tietotili.fi

Image

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko palveluistamme tai haluaisitko tietää lisää?

Aloita keskustelu
Image

Tilaa HLB insights -uutiskirje

HLB Insights