Jukka Lindfors

HLB Tietotili

Jukka Lindfors Senior Specialist, KLT (Helsinki) About Jukka Lindfors 010 320 3680 Email

Saila Juutilainen

HLB Tietotili

Saila Juutilainen Manager, International Accounting Services, KLT About Saila Juutilainen 040 583 9855 Email

Jarkko Lopperi

HLB Tietotili

Jarkko Lopperi Accounting Office Manager, KLT (Kerava) About Jarkko Lopperi 040 623 3733 Email

Teemu Toljander

HLB Tietotili

Teemu Toljander Accounting Office Manager (Nurmijärvi) About Teemu Toljander 044 7720 302 Email

Marianne Palander

HLB Tietotili

Marianne Palander Manager, Accounting About Marianne Palander 044 772 0309 Email

Raisa Skutnabb-Kaleva

HLB Tietotili

Raisa Skutnabb-Kaleva Manager, Accounting About Raisa Skutnabb-Kaleva 044 772 0319 Email

Marja-Leena Juujärvi

notadmin

Marja-Leena Juujärvi Manager, Accounting About Marja-Leena Juujärvi 044 772 0310 Email