Tilitoimisto

Tilitoimisto hoitaa yrityksen taloushallinnon tehtäviä. Ei ole yhdentekevää, millaisen tilitoimiston valitset yrityksellesi hoitamaan vaativia ja ammattitaitoa edellyttäviä tehtäviä. Tilitoimiston valinta tulee tehdä huolellisen vertailun perusteella. Miten tilitoimisto tulisi valita, millaisiin seikkoihin tilitoimiston valinnassa tulisi kiinnittää huomiota?

Tilitoimisto on pienelle ja keskisuurelle yritykselle yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.  Myyntitilanteessa kaikki kertovat olevansa osaavia ja ammattitaitoisia. Todellisuudessa ammattitaidossa on hyvinkin suuria eroja eri tilitoimistojen välillä. Osaamisen merkitystä ei voi vähätellä. Ammattitaidoton kirjanpitäjä, jonka toimintaa johtaa kokematon tai ymmärtämätön tilitoimiston johtaja, voi aiheuttaa asiakasyritykselleen korvaamattomia vahinkoja. Yleensä ongelmat tulevat esille vasta vuosien kuluessa, mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä. Kelvoton kirjanpito saattaa aiheuttaa ankarat sanktiot ja johtaa yrityksen rahoituskriisiin.

Tilitoimiston tehtävä on tuottaa yrityksen toiminnasta luotettavaa tietoa oikein laaditun kirjanpidon kautta. Tilitoimisto, joka hoitaa tehtävänsä vastuullisesti ja ammattitaitoisesti, pystyy kertomaan yritysjohdolle toiminnan kannattavuudesta ja yrityksen talouden tilanteesta oikeaa tietoa, jonka perusteella yrityksen johtamispäätöksiä voidaan tehdä turvallisesti.

Perusteiltaan väärin tai huolimattomasti laadittu kirjanpito aiheuttaa ongelmia väistämättä. Pahimmillaan toimintaa johdetaan väärän kirjanpidon perusteella tietämättä todellisia kustannuksia. Kannattamatonta toimintaa jatketaan osaamatta etsiä ratkaisuja kannattavuuden ongelmiin. Lopulta tappiot johtavat rahoituskriisiin ja mahdollisesti yrityksen konkurssiin.

Tilitoimisto on avainasemassa ja keskeinen neuvonantaja suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä. Osaamisen lisäksi tilitoimistolta tulee voida odottaa aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta puuttua havaittuihin ongelmiin. Asiakasyrityksen toiminnan kannattavuuden ja rahoitustilanteen seuranta on tärkeä tehtävä, joka edellyttää tilitoimistolta osaamista, kokemusta ja näkemystä.

 

Miten tilitoimisto tulisi valita?

Tilitoimiston palvelu perustuu osaavan henkilökunnan tekemään työhön. Tärkein yksittäinen tilitoimiston laadun tae on henkilökunnan ammattitaito, koulutus ja kokemus. Osaamista on kehitettävä jatkuvasti ja uuden oppimiseen on oltava aito kiinnostus. Taloushallinnon ammattilaiset ovat arvostettuja ja vaikeanakin aikana osaavat kirjanpitäjät ja palkanlaskijat ovat täystyöllistettyjä. Osaavista tekijöistä on jatkuva pula.

Tilitoimiston henkilökunnan työskentely perustuu tilitoimiston käytettävissä olevien tietojärjestelmien osaavaan käyttöön. Ilman toimivaa järjestelmää ei osaavakaan kirjanpitäjä pysty hoitamaan työtehtäviä tehokkaasti ja oikein. Tilitoimiston tietojärjestelmät ovatkin yksi keskeinen seikka, johon tilitoimiston valintaa tehtäessä pitää kiinnittää huomiota. Vanhalla, kehityksestä jälkeen jääneellä järjestelmällä ei osaavakaan kirjanpitäjä voi tuottaa tehokasta, ajantasaista taloushallintoa edullisesti.

Tilitoimisto voi tehostaa perusrutiinien hoitoa lisäämällä automaation määrää. Tämä edellyttää järjestelmäosaamista ja muuttaa tilitoimiston kustannuksia henkilökuluista järjestelmäkustannuksiksi. Tilitoimiston palkkioiden vertailu on vaikeaa.

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style