top of page

Kirjanpidon perusta

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

TILITOIMISTOPALVELUT

Jokaisen menestyvän yrityksen taloushallinto on hoidettu huolella ja ammattitaidolla. Me tarjoamme luotettavat tilitoimistopalvelut yrityksellesi.

Tilitoimistopalvelut
computer-1867741_1920.jpg
 Kirjanpito 

Kirjanpito syntyy sähköisen taloushallinnon vaikutuksesta helpommin kuin ennen,  mutta edelleen tilinpäätöksen laadinta edellyttää kirjanpitäjän ammattitaitoa.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito muodostaa edelleen perustan talouden seurannalle ja suunnittelulle. Sähköisen taloushallinnon käytöllä suurin osa manuaalisesta kirjanpitotyöstä katoaa. Automaatiosta huolimatta edelleen tarvitaan ammattitaitoinen kirjanpitäjä hoitamaan kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja veroasioita. 

Kirjanpitopalvelumme 

 • Osajärjestelmistä tuodaan tiedot pääkirjanpitoon

 • Kirjanpitoon kirjataan mahdollisesti sieltä puuttuvat tapahtumat

 • Kirjanpito täsmäytetään

 • Laaditaan kuukausittainen välitilinpäätöstasoinen kuukausikatko

 • Tehdään kuukauden raportointi

 • Tehdään viranomaisilmoitukset

 • Laaditaan tilinpäätös kerran vuodessa

 • Laaditaan veroilmoituset

Image by Nathan Dumlao
 Laskutus 

Laskujen pitää lähteä nopeasti ja luotettavasti, halutulla tavalla. Voimakas suositus on Finvoice-verkkolasku. 

Myyntilaskut

Myyntilaskutus tuo taloudelliset resurssit ja on siksi yksi tärkeimmistä taloushallinnon toiminnoista. Laskutuksessa kannattaa viimeistään nyt siirtyä sähköiseen verkkolaskuun. Finvoice on yleisin ja turvallinen formaatti. Voit tehdä laskutuksen käyttämällämme TietotiliOnline- järjestelmällä. 

Myyntilaskutus TietotiliOnline-järjestelmällä:

 • Tapahtumat talletetaan missä ja milloin tahansa nettipohjaiseen järjeselmään

 • Laskut lähetetään verkkolaskuina, sähköpostin liitteenä tai operaattorin tulostamina paperilaskuina saajilleen

 • Vakiona toistuvat laskut tehdään sopimuslaskutuksella

 • Suoritukset kirjataan automaattisesti joka yö viitetietojen noudon yhteydessä, joka aamu avoimet saatavat tiedossa

 • Myyntireskontra on intergoitui laskutukseen ja pankkiohjelmistoon

Ostolaskut
Kirjanpito ja tilinpäätös
Myyntilaskutus
 Ostolaskut 

Saapuvat laskut pyydetään verkkolaskuina. Paperiset laskut skannataan ja muutetaan verkkolaskua vastaavaan muotoon. Laskut tiliöidään ja siirretään hyväksymiskiertoon. Kaikki laskut käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti. Paperi on tässä asiassa historiaa. 

Ostolaskujen käsittely

Saapuvat osto- ja kululaskut käsitellään ja hyväksytään TietotiliOnline-järjestelmässä. Hyväksytyt laskut siirtyvät ostoreskontraan ja kirjanpitoon automaattisesti.  

Ostolaskujen käsittely sisältää: 

 • Saapuneet verkkolaskut noudetaan operaattorilta

 • Paperilaskut skannataan ja muutetaan dataksi

 • Laskut tiliöidään ja siirretään hyväksymiskiertoon

 • Sovitut vastuuhenkilöt tarkastavat ja hyväksyvät laskut netissä

 • Hyväksytyt laskut siirtyvät ostoreskontraan automaattisesti

 • Ostoreskontra on ajantasainen ja sen kautta tehdään maksatukset

 • Pyydämme aktiivisesti toimittajilta verkkolaskuja 

 • Sähköisestä arkistosta on helppoa etsiä vanhoja laskuja vaivattomasti

shutterstock_537067618.jpg
 Lähtevät maksut 

Maksatukset tehdään ajantasaisesta reskontrasta, jossa on kaikki avoimet laskut. Maksatuksen tekee joko yrityksen oma henkiö tai voimme tehdä sen palveluna. Kassavirtaennuste auttaa kassan suunnittelussa.

Laskujen maksupalvelu

Yrityksen maksuliikenteen voi hoitaa yrityksen oma henkilö tai Tietotili voi tehdä sen palveluna. Maksut tehdään ajantasaisesta TietotiliOnline-järjestelmästä vaivattomasti ja helposti. 

Laskujen maksupalvelun ominaisuuksia:

 • Maksatuksen suunnitteluun havainnollinen, ajantasainen kassavirtaennuste saapuvista ja lähtevistä kassavirroista

 • Monipankki, kaikki pankit mukana ajantasaisesti

 • Maksuerään poimitaan hyväksyttyjä laskuja ostoreskontrasta 

 • Mahdollisuus tehdä myös kassaperusteisia maksuja 

 • Kotimaan ja ulkomaan maksut, myös SEPA-alueen ulkopuolelle

 • Tehokkaat tunnistautumiset, varmenteet ja logit tapahtumista

 • Mahdollisuus loma-aikojen tai muihin tuurauksiin, jos maksatus hoidetaan pääosin yrityksestä käsin

 Raportointi 

Sähköisessä maailmassa yrityksen talouden tilannetta tarkastellaan erilaisten raporttien kautta. Raportointi on tosiaikaista ja porautuvaa. Tietoa voi etsiä juuri siitä asiasta, joka on tärkeä. Raportit kulkevat mukana mobiililaitteissa. 

Raportointi

Yrityksen talouden tilaa seurataan raporteilla. Raportit voivat olla muodoltaan hyvinkin yksinkertaisia, mutta käyttötarkoitukseensa sopivia. Tuotamme yrityksellesi tehokkaan ja nykyaikaisen raportoinnin. Hyvillä työkaluilla saat helposti kokonaiskuvan tai täsmällistä yksityiskohtaista tietoa juuri niistä asioista, joista tietoa etsit.  

 

Raportointimme ominaisuuksia:

 • Raportoinnin perustiedot ovat pilvessä, josta tietoja haetaan kyselyillä

 • Tosiaikaista tietoa edellyttävät raportit, esimerkiksi maksuvalmiutta seuraava, voidaan päivittää tosiaikaisesti aina haluttaessa

 • Historiatiedosta kertovat kokonaisuutta kuvaavat raportit ovat porautuvia, saat helposti yksityiskohdat näkyviin vain muutamalla klikkauksella

 • Monimutkainen yrityskohtainen kustannuslaskenta edellyttää räätälöityjen raporttien luomista

Raportointi
Maksatukset
Accountant
 Palkanlaskenta ja HR 

Palkanlaskenta on ehdotonta tarkkuutta ja täsmällisyyttä edellyttävä toiminto. Laskemme palkat, maksamme yrityksen tililtä, toimitamme palkkaerittelyt työntekijöille verkkopalkkoina ja siirrämmme tapahtumat yrityksen kirjanpitoon. 

Palkanlaskenta ja HR

Palkanlaskenta ja henkilöstöasioiden hoito ovat täsmällisyyttä ja tarkkuuta edellyttäviä, tärkeitä tehtäviä. Hoidamme yrityksesi palkanlaskennan, tarjoamme konsultointia vaikeampien henkilöstöhallinnon asioiden kanssa sekä hyvät välineet muiden henkilöstöhallinnon tehtävien hoitoon. 

Palkanlaskenta- ja HR-palvelumme 

 • Avaa uuden asiakkaan palkanlaskentajärjestelmään

 • Siirtää tapahtuma- ja henkilötiedot käyttämistänne järjestelmistä

 • Automatisoi matkalaskujen laatimisen sähköiseksi

 • Suorittaa palkanlaskennan nopeasti, täsmällisesti ja oikea-aikaisesti

 • Hoitaa palkkojen maksatuksen

 • Lähettää palkkatiedot työntekijöille verkkopalkkana tai (e-)kirjeenä

 • Siirtää tapahtumat kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan

 • Laatii lomapalkkavarauksen

 • Lähettää palkkatietoilmoituksen Tulorekisteriin palkanmaksun yhteydessä

 • Lähettää erillisilmoituksen Tulorekisteriin kuukausittain

 • Tilittää työnantajamaksut, ulosotot ja ay-maksut kuukausittain

 • Täsmäyttää Tulorekisterin tiedot 1-4 kertaa vuodessa

 • Tarjoaa ulkoistettua HR-asiantuntijapalvelua, kuten konsultointia työsopimusasioissa, palkkiomalleissa, TES-tulkinnoissa jne. asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Palkanlaskenta

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

Teemme kaikki toimeksiantomme sähköisessä ympäristössä, moderneilla ja tehokkailla järjestelmillä. Vaikka lähes kaikki tilitoimistot sanovat tekevänsä samoin, on tilitoimistojen IT-osaamisessa valtavia eroja.

Sähköinen taloushallinto
shutterstock_180637928.jpg
 Sähköinen talous 

Tietotilissä hoidamme kaikki toimeksiannot paperittomasti, sähköisen taloushallintojärjestelmillä. Manuaalivaiheita vähennetään koko ajan rakentamalla liittymiä eri asiakasjärjestelmien ja taloushallinnon väliin. Kehittynyt järjestelmämme on TietotiliOnline. 

Sähköinen taloushallinto

Hoidamme kaikki taloushallinnon tehtävät paperittomasti, sähköisessä taloushallintojärjestelmässä. Hoidamme toimeksiantoja monipuolisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti valituilla taloushallinnon järjestelmillä. mm. Fennoa, Procountor, Netvisor, Fivaldi, Odoo, Lemonsoft ja oma järjestelmämme TietotiliOnline.

Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitamme:

 • Myyntilaskututus tehdään verkkolaskuilla, suosituksemme on Finvoice

 • Suoritukset kirjataan pääosin automaattisesti viitteistä

 • Osto- ja kululaskut pyritään saamaan verkkolaskuina

 • Saapuvat laskut tarkastetaan ja hyväksytään verkon yli sähköisesti

 • Maksatukset tehdään samasta järjestelmästä ja ostoreskontra on ajan tasalla koko ajan

 • Raportointi tehdään sähköisesti

 • Palkkatiedot kerätään työmailta sähköisesti, siirretään palkanlaskentaan ja palkkatiedot toimitetaan työntekijöille verkkopalkkoina

 • Matka- ja kululaskut käsitellään sähköisesti

 Asiakkaan oma it 

Yritysten omat IT-järjestelmät eivät pyöri ilman osaavia käyttäjiä. Me voimme hoitaa taloushallintoa tai sen osatehtäviä asiakasyrityksen omilla järjestelmillä. 

Asiakkaan omat järjestelmät

Palvelemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Digitalisaatio etenee voimakkaasti ja yritykset ottavat käyttöön erilaisia järjestelmiä omien tarpeidensa mukaisesti. Rakennamme liittymät ja siirrämme tiedot eri järjestelmistä taloushallintoon tarpeellisin osin. 

Teemme työtä mielellään hyödyntäen asiakkaan omaa järjestelmää, kuten: 

 • Asiakkaan oma kassa-, varasto- tai ERP -järjestelmä, jolla pyöritetään liiketoiminnan tärkeimpiä toimintoja

 • Hoidamme kirjanpitäjän tehtävät myös muilla nettipohjaisilla järjestelmillä, kuten Netvisor, Procountor tai muu vastaava

 • Suuremmissa yrityksissä hoidamme toimeksiantoja yrityksen laajalla kokonaisjärjestelmällä, kuten SAP, Microsoft Dynamics NAV, Odoo tai muu vastaava

 • Voimme rakentaa tarpeelliset liittymät asiakkaan järjestelmästä omaan TietotiliOnlineen ja sopia yrityskohtaisista ratkaisuista

Asiakkaan oma it

KANSAINVÄLISET PALVELUMME

Suomi on pienenä maana täysin riippuvainen ulkomaan kaupasta. Pienetkin yritykset tekevät liiketoimintaa ulkomailla ja tarvitsevat silloin tällöin osaavaa palvelua talous- ja veroasioissa Suomen ulkopuolella. Silloin me voimme auttaa. Yhtiömme on ollut kansainvälisen HLB:n jäsen vuodesta 1997 lähtien. 

Kansainväliset palvelumme
shutterstock_183547862.jpg
 Tilintarkastus 

Tilintarkastus on lakisääteinen taloushallinnon toiminto, joka on suoritettava tarpeeksi isosta liiketoiminnasta. Usein tilintarkastus nähdään pakollisena lisämenona liiketoiminnassa. Tilintarkastaja on kuitenkin asiantuntija, joka osaa auttaa yrittäjää taloushallinnon raporttien analysoinnissa ja tilinpäätöksen läpikäynnissä.

Tilintarkastus

- HLB Tietotili Audit Oy

Tilintarkastukset toteutetaan sisaryhtiömme Tietotili Audit Oy:n toimesta, ei kuitenkaan koskaan HLB Tietotili Oy:n hoitamiin toimeksiantoihin. Tilintarkastus on lakisääteinen taloushallinnon toiminto, joka koskee kaikkea merkittävää liiketoimintaa. Luottamukseen perustuva, hyvä suhde oman tilintarkastajan kanssa on optimaalisessa tilanteessa myös paljon muuta kuin pakollinen kulu.

Tilintarkastus- ja asiantuntijapalvelumme kattavat:

 • Lakisääteinen tilintarkastus

 • Due dilligence -tarkastukset

 • Erityistilintarkastukset

 • Lausunnot ja riita-asioiden selvittely KHT-asiantuntijana

 • Varmennustoimeksiannot

 • Tukihakemusten tarkastukset

 • Liikennelupalausunnot

 • Muut taloushallinnon asiantuntijakonsultaatiot

samson-duborg-rankin-91091-unsplash (1).
 Asiantuntijapalvelut 

Pelkkien laadukkaiden raporttien lisäksi yritys tarvitsee osaajia verotuksen, laskentatoimen ja liikkeenjohdon ongelmissa. Meidän asiantuntijamme voivat auttaa. 

Ota yhteyttä ja tutustutaan! Ehkä löydämme ratkaisun Sinunkin yrityksesi ongelmiin. 

Asiantuntijapalvelut

Jokaisen yrityksen kehittämiseen liittyy vaiheita, joissa asiantuntijamme voivat tuoda osaamista ja näkemyksiä. Näissä tilanteissa asiantuntijapalvelut hyödyntävät yritystäsi merkittävästi. 

Asiantuntijapalvelumme kattavat:

 • Taloushallinnon toteuttaminen ja erityiset ongelmat taloushallinnossa

 • Verotus; välillinen ja välitön verotus, suunnittelu ja muutoksenhaku

 • Yritysten perustaminen, sekä yhtiörakenteiden muutokset, kuten fuusiot, diffuusiot ja yhtiömuodon muutokset

 • Osakassopimukset ja muut osakkaiden keskinäisiin asioihin liittyvät

 • Kansainvälisen verotuksen ongelmat

 • Tilintarkastus sisaryhtiömme Tietotili Audit Oy:n toimesta, ei kuitenkaan koskaan HLB Tietotili Oy:n hoitamiin toimeksiantoihin

 • Liikkeenjohdolliset kysymykset, johtoryhmätyöskentely

 • Rahoituksen suunnittelu ja haku

 • Lausunnot ja riita-asioiden selvittely KHT-asiantuntijana

Taloushallintopalvelut yrityksellesi luotettavalta toimijalta

Yrityksesi tarvitsemat palvelut

HLB Tietotili Oy on luotettava, ammattitaitoinen kumppani yrityksesi taloushallinnon hoitajaksi. Hoidamme yrityksesi taloushallinnon sähköisesti, lähes paperittomasti. Kirjanpito on ajan tasalla päivittäin ja tiedät, miten yritykselläsi menee. 

Tule käymään, aloitetaan yhteistyö! 

shutterstock_566877226.jpg
 Kansainvälisyys 

Yhä pienemmät yritykset kohtaavat kansainvälisiä verotuksen ongelmia tai tekevät liiketoimia Suomen rajojen ulkopuolella. Ketjumme HLB International voi tarjota osaavia yhteistyökumppaneita lähes 160 maasta ympäri maailmaa. Me autamme Sinua ja yritystäsi!

Kansainvälinen verkosto

Tietotili on kuulunut jäsenenä vuodesta 1997 lähtien eli yli 25 vuoden ajan kansainväliseen HLB International -nimiseen alan verkostoon. HLB on keskittynyt pienten ja keskisuurten perheyritysten taloushallintoon. Jäsentoimistot ovat Tietotilin kaltaisia, eri kokoisia tehokkaita ja ammattitaitoisia toimistoja. 

Verkostomme kautta voimme auttaa asiakkaitamme kansainvälistymään:

 • HLB International on edustettuna 157 maassa

 • Voimme osoittaa ulkomaisia palveluita tarvitsevalle luotettaavan, osaavan toimiston ja sieltä luotettavan partnerin hoitamaan asioita

 • Luotettava ja kokenut paikallinen partneri neuvoo ja ohjaa paikallisissa asioissa kokemuksella

 • Ketjumme partnerit voivat edelleen suositella muiden liikealan palveluiden tarjoajia

 • Kustannukset pysyvät asiallisina ja ketjumme jäsenyritykset ovat vastuullisia, ammattitaitoisia alan toimijoita

 • Ketjumme valvoo myös meidän toimintaamme ja toimistomme tarkastetaan muutaman vuoden välein

ASIANTUNTIJA- JA TILINTARKASTUSPALVELUT

Ammattitaidolla laadittu kirjanpito on lähtökohta luotettavalle raportoinnille. Pääseminen hyviin tuloksiin ja menestykseen edellyttää oikeita päätöksiä, oikeaan aikaan. Meidän osaavat asiantuntijamme voivat auttaa vaikeissakin verotuksen, talouden ja liikkeenjohtamisen ongelmissa. Sisaryhtiömme Tietotili Audit Oy on tilintarkastusyhteisö.  

Asiantuntijapalvelut
Yhtiön yhteystiedot
bottom of page