Kirjanpidon perusta

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

TILITOIMISTOPALVELUT

Jokaisen menestyvän yrityksen taloushallinto on hoidettu huolella ja ammattitaidolla. Me tarjoamme luotettavat tilitoimistopalvelut yrityksellesi.

 
computer-1867741_1920.jpg
 Kirjanpito 

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito muodostaa edelleen perustan talouden seurannalle ja suunnittelulle. Sähköisen taloushallinnon käytöllä suurin osa manuaalisesta kirjanpitotyöstä katoaa. Automaatiosta huolimatta edelleen tarvitaan ammattitaitoinen kirjanpitäjä hoitamaan kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja veroasioita. 

Kirjanpitopalvelumme 

 • Osajärjestelmistä tuodaan tiedot pääkirjanpitoon

 • Kirjanpitoon kirjataan mahdollisesti sieltä puuttuvat tapahtumat

 • Kirjanpito täsmäytetään

 • Laaditaan kuukausittainen välitilinpäätöstasoinen kuukausikatko

 • Tehdään kuukauden raportointi

 • Tehdään viranomaisilmoitukset

 • Laaditaan tilinpäätös kerran vuodessa

 • Laaditaan veroilmoituset

Image by Nathan Dumlao
 Laskutus 

Myyntilaskut

Myyntilaskutus tuo taloudelliset resurssit ja on siksi yksi tärkeimmistä taloushallinnon toiminnoista. Laskutuksessa kannattaa viimeistään nyt siirtyä sähköiseen verkkolaskuun. Finvoice on yleisin ja turvallinen formaatti. Voit tehdä laskutuksen käyttämällämme TietotiliOnline- järjestelmällä. 

Myyntilaskutus TietotiliOnline - järjestelmällä:

 • Tapahtumat talletetaan missä ja milloin tahansa nettipohjaiseen järjeselmään

 • Laskut lähetetään verkkolaskuina, sähköpostin liitteenä tai operaattorin tulostamina paperilaskuina saajilleen

 • Vakiona toistuvat laskut tehdään sopimuslaskutuksella

 • Suoritukset kirjataan automaattisesti joka yö viitetietojen noudon yhteydessä, joka aamu avoimet saatavat tiedossa

 • Myyntireskontra on intergoitui laskutukseen ja pankkiohjelmistoon

 Ostolaskut 

Ostolaskujen käsittely

Saapuvat osto- ja kululaskut käsitellään ja hyväksytään TietotiliOnline - järjestelmässä. Hyväksytyt laskut siirtyvät ostoreskontraan ja kirjanpitoon automaattisesti.  

Ostolaskujen käsittely sisältää: 

 • Saapuneet verkkolaskut noudetaan operaattorilta

 • Paperilaskut skannataan ja muutetaan dataksi

 • Laskut tiliöidään ja siirretään hyväksymiskiertoon

 • Sovitut vastuuhenkilöt tarkastavat ja hyväksyvät laskut netissä

 • Hyväksytyt laskut siirtyvät ostoreskontraan automaattisesti

 • Ostoreskontra on ajantasainen ja sen kautta tehdään maksatukset

 • Pyydämme aktiivisesti toimittajilta verkkolaskuja 

 • Sähköisestä arkistosta on helppoa etsiä vanhoja laskuja vaivattomasti

 
 
 
shutterstock_537067618.jpg
 Lähtevät maksut 

Laskujen maksupalvelu

Yrityksen maksuliikenteen voi hoitaa yrityksen oma henkilö tai Tietotili voi tehdä sen palveluna. Maksut tehdään ajantasaisesta TietotiliOnline - järjestelmästä vaivattomasti ja helposti. 

Laskujen maksupalvelun ominaisuuksia:

 • Maksatuksen suunnitteluun havainnollinen, ajantasainen kassavirtaennuste saapuvista ja lähtevistä kassavirroista

 • Monipankki, kaikki pankit mukana ajantasaisesti

 • Maksuerään poimitaan hyväksyttyjä laskuja ostoreskontrasta 

 • Mahdollisuus tehdä myös kassaperusteisia maksuja 

 • Kotimaan ja ulkomaan maksut, myös SEPA alueen ulkopuolelle

 • Tehokkaat tunnistautumiset, varmenteet ja logit tapahtumista

 • Mahdollisuus loma-aikojen tai muihin tuurauksiin, jos maksatus hoidetaan pääosin yrityksestä käsin

 Raportointi 

Raportointi

Yrityksen taloden tilaa seurataan raporteilla. Raportit voivat olla muodoltaan hyvinkin yksinkertaisia, mutta käyttötarkoitukseensa sopivia. Tuotamme yrityksellesi tehokkaan ja nykyaikaisen raportoinnin. Hyvillä työkaluilla saat helposti kokonaskuvan tai täsmällistä yksityiskohtaista tietoa juuri niistä asioista, joista tietoa etsit.  

 

Raportointimme ominaisuuksia:

 • Raportoinnin perustiedot ovat pilvessä, josta tietoja haetaan kyselyillä

 • Tosiaikaista tietoa edellyttävät raportit, esimerkiksi maksuvalmiutta seuraava, voidaan päivittää tosiaikaisesti aina haluttaessa

 • Historiatiedosta kertovat kokonaisuutta kuvaavat raportit ovat porautu- via, saat helposti yksityiskohdat näkyviin vain muutamalla klikkauksella

 • Monimutkainen yrityskohtainen kustannuslaskenta edellyttää räätälöityjen raporttien luomista

Accountant
 Palkanlaskenta ja HR 

Palkanlaskenta ja HR

Palkanlaskenta ja henkilöstöasioiden hoito ovat täsmällisyyttä ja tarkkuuta edellyttäviä, tärkeitä tehtäviä. Hoidamme yrityksesi palkanlaskennan, tarjoamme konsultointia vaikeampien henkilöstöhallinnon asioiden kanssa sekä hyvät välineet muiden henkilöstöhallinnon tehtävien hoitoon. 

Palkanlaskenta- ja HR-palvelumme 

 • Avaa uuden asiakkaan palkanlaskentajärjestelmään

 • Siirtää tapahtuma- ja henkilötiedot käyttämistänne järjestelmistä

 • Automatisoi matkalaskujen laatimisen sähköiseksi

 • Suorittaa palkanlaskennan nopeasti, täsmällisesti ja oikea-aikaisesti

 • Hoitaa palkkojen maksatuksen

 • Lähettää palkkatiedot työntekijöille verkkopalkkana tai (e-)kirjeenä

 • Siirtää tapahtumat kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan

 • Laatii lomapalkkavarauksen

 • Lähettää palkkatietoilmoituksen Tulorekisteriin palkanmaksun yhteydessä

 • Lähettää erillisilmoituksen Tulorekisteriin kuukausittain

 • Tilittää työnantajamaksut, ulosotot ja ay-maksut kuukausittain

 • Täsmäyttää Tulorekisterin tiedot 1-4 kertaa vuodessa

 • Tarjoaa ulkoistettua HR-asiantuntijapalvelua, kuten konsultointia työsopimusasioissa, palkkiomalleissa, TES-tulkinnoissa jne. asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 
 
 

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

Teemme kaikki toimeksiantomme sähköisessä ympäristössä, moderneilla ja tehokkailla järjestelmillä. Vaikka lähes kaikki tilitoimistot sanovat tekevänsä samoin, on tilitoimistojen it-osaamisessa valtavia eroja.

 
shutterstock_180637928.jpg
 Sähköinen talous 

Sähköinen taloushallinto

Hoidamme kaikki taloushallinnon tehtävät paperittomasti, sähköisessä taloushallintojärjestelmässä. Oma järjestelmämme on TietotiliOnline, mutta hoidamme toimeksiantoja myös muilla järjestelmillä. 

Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitamme:

 • Myyntilaskututus tehdään verkkolaskuilla, suosituksemme on Finvoice

 • Suoritukset kirjataan pääosin automaattisesti viitteistä

 • Osto- ja kululaskut pyritään saamaan verkkolaskuina

 • Saapuvat laskut tarkastetaan ja hyväksytään verkon yli sähköisesti

 • Maksatukset tehdään samasta järjestelmästä ja ostoreskontra on ajan tasalla koko ajan

 • Raportointi tehdään sähköisesti

 • Palkkatiedot kerätään työmailta sähköisesti, siirretään palkanlaskentaan ja palkkatiedot toimitetaan työntekijöille verkkopalkkoina

 • Matka- ja kululaskut käsitellään sähköisesti

 Asiakkaan oma it 

Asiakkaan omat järjestelmät

Palvelemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Digitalisaatio etenee voimakkaasti ja yritykset ottavat käyttöön erilaisia järjestelmiä omien tarpeidensa mukaisesti. Rakennamme liittymät ja siirrämme tiedot eri järjestelmistä taloushallintoon tarpeellisin osin. 

Teemme työtä mielellään hyödyntäen asiakkaan omaa järjestelmää, kuten: 

 • Asiakkaan oma kassa- varasto- tai ERP -järjestelmä, jolla pyöritetään liiketoiminnan tärkeimpiä toimintoja

 • Hoidamme kirjanpitäjän tehtävät myös muilla nettipohjaisilla järjestelmillä, kuten Netvisor, Procountor tai muu vastaava

 • Suuremmissa yrityksissä hoidamme toimeksiantoja yrityksen laajalla kokonaisjärjestelmällä, kuten SAP, Microsoft Dynamics NAV, ODOO tai muu vastaava

 • Voimme rakentaa tarpeelliset liittymät asiakkaan järjestelmästä omaan TietotiliOnlineen ja sopia yrityskohtaisista ratkaisuista

 

KANSAINVÄLISET PALVELUMME

Suomi on pienenä maana täysin riippuvainen ulkomaan kaupasta. Pienetkin yritykset tekevät liiketoimintaa ulkomailla ja tarvitsevat silloin tällöin osaavaa palvelua talous- ja veroasioissa Suomen ulkopuolella. Silloin me voimme auttaa. Yhtiömme on ollut kansainvälisen HLB:n jäsen vuodesta 1997 lähtien. 

 
shutterstock_183547862.jpg
 Tilintarkastus 

Tilintarkastus

- HLB Tietotili Audit Oy

Tilintarkastukset toteutetaan sisaryhtiömme Tietotili Audit Oy:n toimesta, ei kuitenkaan koskaan Tietotili Consulting Oy:n hoitamiin toimeksiantoihin. Tilintarkastus on lakisääteinen taloushallinnon toiminto, joka on suoritettava tarpeeksi isosta liiketoiminnasta. Luottamukseen perustuva, hyvä suhde oman tilintarkastajan kanssa on optimaalisessa tilanteessa myös paljon muuta kuin pakollinen kulu.

Tilintarkastus- ja asiantuntijapalvelumme kattavat:

 • Lakisääteinen tilintarkastus

 • Due dilligence tarkastukset

 • Erityistilintarkastukset

 • Lausunnot ja riita-asioiden selvittely KHT - asiantuntijana

 • Varmennustoimeksiannot

 • Tukihakemusten tarkastukset

 • Liikennelupalausunnot

 • Muut taloushallinnon asiantuntijakonsultaatiot

samson-duborg-rankin-91091-unsplash (1).
 Asiantuntijapalvelut 

Asiantuntijapalvelut

Jokaisen yrityksen kehittämiseen liittyy vaiheita, joissa asiantuntijamme voivat tuoda osaamista ja näkemyksiä. Näissä tilanteissa asiantuntijapalvelut hyödyntävät yritystäsi merkittävästi. 

Asiantuntijapalvelumme kattavat:

 • Taloushallinnon toteuttaminen ja erityiset ongelmat taloushallinnossa

 • Verotus; välillinen ja välitön verotus, suunnittelu ja muutoksenhaku

 • Yritysten perustaminen, sekä yhtiörakenteiden muutokset, kuten fuusiot, diffuusiot ja yhtiömuodon muutokset

 • Osakassopimukset ja muut osakkaiden keskinäisiin asioihin liittyvät

 • Kansainvälisen verotuksen ongelmat

 • Tilintarkastus sisaryhtiömme Tietotili Audit Oy:n toimesta, ei kuitenkaan koskaan Tietotili Consulting Oy:n hoitamiin toimeksiantoihin

 • Liikkeenjohdolliset kysymykset, johtoryhmätyöskentely

 • Rahoituksen suunnittelu ja haku

 • Lausunnot ja riita-asioiden selvittely KHT - asiantuntijana

Taloushallintopalvelut yrityksellesi luotettavalta toimijalta

Yrityksesi tarvitsemat palvelut

Tietotili Consulting Oy on luotettava, ammattitaitoinen kumppani yrityksesi taloushallinnon hoitajaksi. Hoidamme yrityksesi taloushallinnon sähköisesti, lähes paperittomasti. Kirjanpito on ajan tasalla päivittäin ja tiedät, miten yritykselläsi menee. 

Tule käymään, aloitetaan yhteistyö! 

shutterstock_566877226.jpg
 Kansainvälisyys 

Kansainvälinen verkosto

Tietotili on kuulunut jäsenenä vuodesta 1997 lähtien eli yli 20 vuoden ajan kansainväliseen HLB International - nimiseen alan verkostoon. HLB on keskitynyt pienten ja keskisuurten perheyritysten taloushallintoon. Jäsentoimistot ovat Tietotilin kaltaisia, eri kokoisia tehokkaita ja ammattitaitoisia toimistoja. 

Verkostomme kautta voimme auttaa asiakkaitamme kansainvälistymään:

 • HLB International on edustettuna noin 158 maassa

 • Voimme osoittaa ulkomaisia palveluita tarvitsevalle luotettaavan, osaavan toimiston ja sieltä luotettavan partnerin hoitamaan asioita

 • Luotettava ja kokenut paikallinen partneri neuvoo ja ohjaa paikallisissa asioissa kokemuksella

 • Ketjumme partnerit voivat edelleen suositella muiden liikealan palveluiden tarjoajia

 • Kustannukset pysyvät asiallisina ja ketjumme jäsenyritykset ovat vastuullisia, ammattitaitoisia alan toimijoita

 • Ketjumme valvoo myös meidän toimintaamme ja toimistomme tarkastetaan muutaman vuoden välein

ASIANTUNTIJA- JA TILINTARKASTUSPALVELUT

Ammattitaidolla laadittu kirjanpito on lähtökohta luotettavalle raportoinnille. Pääseminen hyviin tuloksiin ja menestykseen edellyttää oikeita päätöksiä, oikeaan aikaan. Meidän osaavat asiantuntijamme voivat auttaa vaikeissakin verotuksen, talouden ja liikkeenjohtamisen ongelmissa. Sisaryhtiömme Tietotili Audit Oy on tilintarkastusyhteisö.  

 
 

Yhteystiedot - Vantaa

Tietotili Consulting Oy       

Auktorisoitu tilitoimisto
Y-tunnus 0792087-0

Puhelin 09 7253 0800

Sähköposti: asiakaspalvelu@tietotili.fi

etunimi.sukunimi (at) tietotili.fi

 

Käyntiosoite

Vanha Kaarelantie 33 A

01610 Vantaa

Postiosoite

PL 10

01611 Vantaa

Verkkolaskujen vastaanotto:


Verkkolaskuosoite: 003707920870
Operaattori: Apix Messaging Oy
Välittäjän tunnus: 003723327487

HLB Tietotili Audit Oy

Tietotili Audit Oy       

Tilintarkastusyhteisö

Y-tunnus 0980209-3

Puhelin 09 7253 0800

Sähköposti: asiakaspalvelu@tietotili.fi

etunimi.sukunimi (at) tietotili.fi

 

Käyntiosoite

Vanha Kaarelantie 33 A

01610 Vantaa

Postiosoite

PL 10

01611 Vantaa

Verkkolaskujen vastaanotto:


Verkkolaskuosoite: 003707920870
Operaattori: Apix Messaging Oy
Välittäjän tunnus: 003723327487

Yhteystiedot - Nurmijärvi

Tietotili Consulting Oy       

Auktorisoitu tilitoimisto
Y-tunnus 0792087-0

Puhelin 09 7253 0800

Sähköposti: tietotili.nurmijarvi@tietotili.fi

etunimi.sukunimi (at) tietotili.fi

 

Käyntiosoite

Ilveskaari 29

01900 Nurmijärvi

Postiosoite

Ilveskaari 29

01900 Nurmijärvi

Verkkolaskujen vastaanotto:


Verkkolaskuosoite: 003707920870
Operaattori: Apix Messaging Oy
Välittäjän tunnus: 003723327487

Yhteystiedot - Kerava

Tevilex Oy       

Tytäryhtiö - Auktorisoitu tilitoimisto
Y-tunnus 0663867-0

Puhelin 09 274 4500

Sähköposti: asiakaspalvelu@tietotili.fi

etunimi.sukunimi (at) tevilex.fi

 

Käyntiosoite

Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava (Klondyke-talo, Savion aseman vieressä)

Postiosoite

Kumitehtaankatu 5 E 7

04260 Kerava

Lisätietoja: www.tevilex.fi

Seuraa

Palvelumme

Yrityksemme

HLB partnerit