Veromuutokset 1.1.2015

Keskeiset muutokset

Yritysverotus

Yhteisöverokanta 20% sama kuin 2014

Tutkimus ja kehittämistoiminnan lisävähennys vain vuodet 2013-2014

Tuotannollisten lisäpoisto 2015-2016

Edustuskulunen vähennysoikeuden 50% palasi

Yksityishenkilön verotus

Pääomaverotus kiristyi

Korkeat ansiotulot kiristyi

SVOP tarkistettava ja tehtävä jotain tänä vuonna

Vuodenvaihteen veromuutokset

Yritysverotus

Vuoden vaihtuessa 1.1.2015 ei verotuksessa tapahtunut mitään erityisen suuria muutoksia. Yhteisöverokanta laski jo vuosi aiemmin 24,5 % tasolta 20,0% suuruiseksi.

Edustuskulut

Yksi vaikutuksiltaan vähäinen, mutta paljon puhuttu muutos on edustuskulujen vähennysoikeus verotuksessa. Vuosi aiemmin edustuskulut tulivat kokonaisuudessaan vähennyskelvottomiksi verotuksessa. Tämä havaittiin virheeksi ja vuoden kokeilun jälkeen edustuskulujen vähennyskelpoisuudesta palautettiin jälleen puolet. Tilanne on nyt sama, kuin vuonna 2013, edustuskuluista on puolet vähennyskelpoista verotuksessa.

Edustuskulujen verotuksessa tulee huomioida hieman tarkentunut linja, jota KHO:n useat edustuskuluja käsittelevät päätökset ohjaavat. Saman näköinen meno voi olla tilaisuuden luonteesta riippuen täysin vähennyskelpoinen kokous- ja neuvottelukulu, markkinointikulu, sosiaalikulu tai edustuskulu. Ilman lisätietoa maksetun menon tarkoituksesta ei ole mahdollista päätellä, mikä menon todellinen luonne on.

Tuotannollisten investointien korotetut poistot

Tuotannollislten investointien korotettujen poistojen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen soveltamisaika lyhennettiin vuosiin 2013-2014. Alun perin tämän vähennyksen oli tarkoitus olla voimassa vuoden 2015 loppuun.

Kehittämismenojen ylimääräinen vähennys osoittautui edulliseksi ja sitä pyrittiin soveltamaan useissa yrityksissä. Tässä vaiheessa tiedämme, että nämä ylimääräiset vähennykset usein johtivat kyselyihin verottajan toimesta perusteiden arvioinnissa. Lopputulokset ovat olleet yrityskohtaisia. Silloin, kun ylimääräinen vähennys on hyväksytty, on se ollut hyvinkin edullinen yritykselle.

Tuotannollisten investointien korotetut poistot

Poistojen osalta ratkaisu on vastakkainen; korotettujen poistojen tekoaikaa jatkettiin vuosille 2015-2016.

Yksityishenkilön verotus

Yksityishenkilöiden verotuksen puolella pääomatulon verotus kiristyi jälleen. Pääomatuloverokannan 30% soveltamisen raja laski jälleen, nyt 40.000 => 30.000 euroon. Vuonna 2013 tämä raja oli 50.000 euroa. Tämän rajan ylittävistä pääomatuloista verotetaan korkeammalla verokannalla, joka aiemmin oli 32%, nyt 33%.

Pääomatuloina verotetaan osinkojen pääomatulo-osuudet ja henkilöyhtiöistä saadut pääomatulo-osuudet.

Inflaatiotarkistus ansiotulojen progressiossa tehtiin 1,5% suuruisena vain kolmen alhaisimman veroluokan kohdalla. Ylemmissä luokissa inflaatiotarkistusta ei tehty, mistä johtuen reaalisesti verotuksen progressiota jälleen kiristettiin ylemmissä tuloluokissa.

Väliaikaiseksi tarkoitettua ylimmän progression rajaa laskettiin 100.000 => 90.000 euroon ja voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2018 saakka, tällä kerralla.

Verotuksemme suurimpiin ongelmiin kuuluvaa rajua tuloveron progressiota kiristettiin jälleen. Tämä johtaa yhä suurempiin rakenteellisiin ongelmiin.

SVOP rahastot

Henkilöt, joilla on sijoituksia SVOP rahastoihin (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto) listaamattomassa perheyhtiössä, tulee selvittää omien rahastojensa tilanne verotuksellisesti.

1.1.2014 lähtien SVOP rahastosta tehtyyn varojen palautukseen sovelletaan uusia säännöksiä. Varojen jakaminen on jatkossa verotettavaa osinkotuloa, vaikka varat olisi sijoitettu rahana yhtiöön. Tältä osin laki tulee voimaan vasta vuodesta 2016 lähtien, joten nyt on hyvää aikaa korjata tilanne ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Neuvomme tarvittaessa mitä ja koska tulisi tehdä, etteivät aiemmin verotettujen varojen palauttaminen omasta yhtiöstä johda uudelleen verotukseen.

 

 

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style