Uusi vuosi toi muutoksia verolakeihin!

Vuosi vaihtui Senaatintorilla

Vuoden vaihtuessa useiden yritysten tilikaudet päättyivät ja tilinpäätösten laadinta on ajankohtaista. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä selvittää verolakien viimeaikaiset muutokset ja niiden vaikutukset omalle yritykselle.

Verokanta aleni

Verotuksessa tapahtui jälleen useita muutoksia. Ehkä merkittävin ja yksinkertaisin vaikutuksiltaan on yhteisöverokannan alentuminen 20 %:iin.

Osinkoverotukseen muutoksia

Osinkoverotuksen malli listaamattomille yhtiölle muuttui useilta osin merkittävällä tavalla. Ennen yhtiökokouksen pitämistä on syytä selvittää muutokset. Käytännössä vasta asiantuntevasti tehdyn laskelman perusteella voidaan todeta muutos oman yrityksen osinkojen verotuksessa. Eräissä tuloluokissa syntyi aiempaan nähden hieman edullisempi tilanne. Valtaosalla yrittäjiä osinkoverotus hieman kiristyy. Oleellista on huomata, että oman pääoman merkitys edullisessa osinkoverotuksessa listaamattomalla yhtiöllä edelleen kasvaa. Mitä enemmän omaa pääomaa on, sitä edullisemmin voidaan osinkoja jakaa osakkaille.

Edustuskulujen vähennyskelpoisuus poistui

Edustuskulujen vähennyskelpoisuus poistui kokonaan vuoden vaihteessa. Tästä seuraa edustuskulujen kustannusten nousu. Yritys joutuu maksamaan tuloverot myös niistä tuloista, joilla maksetaan yrityksen edustuskuluja.

Yritys voi maksaa saman näköisen ravintolalaskun useassa erilaisessa tarkoituksessa. Edustuskulujen vähennyskelpoisuuden loputtua on entistä tärkeämpää tiedostaa eri tilanteet, joissa menoja yrityksessä syntyy. Tunnistamisen lisäksi menojen taustat on dokumentoitava ja riittävä dokumentaatio kannattaa liittää yrityksen tositteisiin tai tositemateriaaliin toisaalta kirjanpidon laatimista, mutta myös sen myöhempää tarkastamista varten.

Riippuen tietyn laskun maksamisen tarkoituksesta, lopullinen kustannus yritykselle voi olla hyvinkin erilainen. Saman laskun lopullinen kustannus voi olla hyvinkin erilainen riippuen menon tarkoituksesta juuri siinä liiketoiminnassa. Markkinointi tai hallintomenot ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia niin arvonlisäverotuksessa kuin tuloverotuksessa, edustuskulut eivät kummassakaan. Yksityiseksi elantomenoksi tulkitut menot johtavat peitellyn osingonjaon verotukseen ja kokonaisuutena jopa 2,5 – 3 kertaiseen kustannukseen alkuperäiseen laskuun nähden. On siis hyvinkin kannattavaa hoitaa asiat oikein heti.

Tutkimus ja kehittämistoiminnan ylimääräinen vähennys

Merkittävä vuoden 2013 alusta voimaan tullut tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräinen vähennys verotuksessa on mielenkiintoinen, mutta vaikea hyödyntää. Valitettavasti vähennys jäänee lyhytaikaiseksi ja vähennys poistunee vuoden 2014 päättyessä.

Rajoitus yritystoiminnan korkojen vähentämiseen

Vuoden 2014 alusta saimme ensimmäisen kerran tässä muodossa myös Suomeen tytäryhtiön pääomittamisen rakenteeseen liittyvät korkojen vähennysoikeuden rajoitukset. Tämä ei koske tavanomaista yrittäjää, mutta suurille yhtiöille, jotka ovat voineet maksaa korkoina suuret tulokset ulos Suomesta, säännöstö tekee rajoituksia verosuunnitteluun. Muualla Euroopassa tämän kaltaiset thin kapitalization rules – säännöt ovat olleet voimassa jo vuosia. Normaalin suomalaisen yrityksen tai yrittäjän toimintaan nämä säännöt eivät vaikuta mitenkään.

 

 

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style