Ajatuksia taloushallinnosta

Yrityksen menestykseen tarvitaan hyvä liikeidea ja innostuneet, osaavat tekijät toteuttamaan liikeideaa. Hyväkään liikeidea ei välttämättä takaa menestystä. Maailma muuttuu nopeasti ja olosuhteet yritystoiminnalle kiristyvät koko ajan.

Hyväkään liikeidea ei riitä kantamaan menestykseen, jos yrityksen johtaminen ei huomioi talouden realiteetteja. Nämä ovat liiketaloustieteen perusteita, jotka ovat mukana jokaisen yrityksen elämässä alusta lähtien.

Kirjanpito tuottaa sen perustiedon, jonka perusteella yrityksen toiminnan taloutta voidaan seurata ja johtaa. Jokaisessa yrityksessä jonkun on oltava selvillä myös tästä alueesta. Jos kirjanpito on perusratkaisuiltaan tehty osaamattomasti, ei osaavakaan taloushallinnon ammattilainen saa oikeata tietoa yrityksen tilanteesta.

Yleensä yritystoiminnassa menot edeltävät tuloja. Menoja syntyy aina ja lähes heti, kun jotain yritystoimintaa aletaan valmistella. Tuloja syntyy myöhemmin, jos tekemisessä onnistutaan ja asiakkaat maksavat ostamistaan palveluista tai tuotteista.

Vaikka toiminta olisi kannattavaa, on suuri määrä menoja kyettävä rahoittamaan ennen näitä menoja vastaavien tulojen kertymistä. Tämä rahoitustarve on yrityksen käyttöpääoman rahoitus. Se voidaan rahoittaa joko osakkaiden sijoituksilla tai lainaamalla vieraan pääoman ehdoin.

Menestys edellyttää rahoitustilanteen hallintaa ja mahdollisuutta reagoida muuttuviin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kelvoton kirjanpito ei mahdollista reagointia, vaan johtaa päättäjiä harhaan. Tämä voi johtaa yritksen tuhoon ja vaikeuksiin.

Osaamattomasti laadittu kirjanpito on yleensä pahasti jälkikäteen laadittu ja se ei yleensä sisällä lainkaan sellaisia eriä, joista ei ole saatu laskua tai jota ei osata muutoin huomioida. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi henkilökuluihin liittyvät vuosilomapalkat, eläkevakuutus- ja muut sosiaalikulut, sekä kalustoon liittyvä poistotarve.

Ratkaisu itsepalveluna verkkoportaalista?

Markkinoilla on tarjolla paljon sähköisiä verkkoportaaleja taloushallinnon tehtävien hoitamiseen tosiaikaisesti, itsepalveluna. Onko tämä ratkaisu ongelmaan?

Kyllä, se saattaisi olla. Mutta. Mikään verkkoportaali ei vielä hallitse kokonaisuutta alusta loppuun ilman osaavaa kirjanpitäjää. Perustöitä voidaan toki tehdä päivittäin, mutta kokonaisuuden hallinta ja erityiskysymysten ratkaisu edellyttää alan ammattitaitoa ja näkemystä. Sen jälkeen asiat kyllä sujuvat ja tietoa voidaan saada riittävästi.

Tietotili on rakentanut oman verkkoportaalin, onka kautta hoidamme asiakkaidemme asoita. Päivittäisiä tehtäviä hoitavat yrityksen omat henkilöt, hyödyntäen verkkoportaalin mahdollisuuksia. Kuukausikatkot laaditaan kirjanpitäjien toimesta, samoin erityisiä kysymyksiä päivittäin niiden tullessa eteen.

Tutustu meidän tarjoamaamme ratkaisuun. Se turvaa yrityksesi toiminnan johtamisen oikean tiedon perusteella. Saat tarvitsemasi neuvot ja tuen silloin kun tarvitset. Ja kaikki tapahtumat ovat päivittäin ajan tasalla!

 

 

 

 

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style