TietotiliOnline-järjestelmän ominaisuuksia

Yksi järjestelmä

Saat kaikki pienen yrityksen tarvitsemat toiminnot yhdessä järjestelmässä. Jos yrityksesi käyttää muita osajärjestelmiä, voimme liittää rajapinnan kautta järjestelmän TietotiliOnlineen. Näin voit hyödyntää parhaita järjestelmiä eri toimintoihin.

 

Helppokäyttöinen

Järjestelmän käyttäminen on helppoa ja opetamme nopeasti tarvittavat toiminnot. Voit myös lukea raportteja tableteilla tai vaikka älypuhelimella.

 

Kirjanpito

Kirjanpito syntyy sähköisessä maailmassa valtaosin osto- ja myyntilaskujen käsittelyn ja sähköisten tiliotteiden käsittelyn sivutuotteena. Sähköiset tapahtumat ovat lisäksi päivittäin ajan tasalla!

Kirjanpidon lisäksi järjestelmällä voidaan hoitaa monimuotoista kustannuslaskentaa ja siten kerätä tietoa oleellisista asioista yritksen toiminnasta.

Kirjanpidon vähäisten manuaalisten tehtävien hoitamiseen, tilinpäätösten laadintaan ja veroasioiden hoitamiseen tarvitaan TietotiliOnlinen ja kaikkien muiden markkinoilla olevien järjestelmien lisäksi ammattitaitoista kirjanpitäjää.

Osto- ja kululaskut

Osto ja kululaskut käsitellään päivittäin sähköisessä järjestelmässä. Ohjelma noutaa yöllä tiliotteet pankeista, verkkolaskut operaattoreilta ja tekee suuren määrän kirjauksia, automaattisesti. Osto ja myyntilaskut siirtyvät järjestelmään automaattisesti.

 

Myyntilaskut

Laskutustoiminto mahdollistaa laskuttamisen tapahtumien tai toistuvien sopimusten perusteella. Laskut lähetetään operaattorin kautta verkkolaskuina, tulostettuna paperille tai vaikka sähköpostilla pdf- muooisina.

 

Maksatukset

Osto- ja kululaskut maksetaan joka aamu ajan tasalla olevasta reskontrasta järjestelmän maksutoiminnolla. Maksuerät voidaan laatia ja lähettää pankkiin haluttuna aikana. Järjestelmän kautta voidaan tehdä myös ulkomaan maksatukset.

Ostoreskontra

Osto- ja kululaskut siirtyvät hyväksynnän jälkeen ostoreskontraan. Maksatukset tehdään ostoreskontrasta. Ostoreskontra on koko ajan ajan tasalla.

 

Myyntireskontra

Lähetetyt myyntilaskut siirtyvät myyntireskontraan. Tiliotteet ja saapuneet viitetiedot noudetaan pankista automaattisesti järjestelmään. Yöllä suoritukset kohdistetaan edellisen päivän aikana kertyneistä suorituksista. Myyntireskontra on joka aamu ajan tasalla. Viitteettömät suoritukset on kohdistettava manuaalisesti myyntilaskuille.

 

Kassavirtaennuste

Yhdellä silmäyksellä aito tilannekuva yrityksen maksuvalmiudesta ja lähitulevaisuuden haasteista. Tosiaikainen kassavirtaennuste kerää tiedot osto- ja myyntirreskontrasta, pankkitileiltä ja vieläpä kirjanpidon ulkopuolelta tulevista maksutapahtumista. Vain yksi silmäys – ja tiedät mikä on tilanne ja mihin ollaan menossa!

 

 

Virheetön

Digitaalisessa maailmassa tapahtumia ei talleteta manuaalisesti. Myyjän laskutusjärjestelmän luvut ja tiliöintitiedot kulkevat sähköisesti verkkolaskuna operaattorin kautta ostajan järjestelmään. Tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen lasku ja kaikki sen tiedot siirtyvät ostajan järjestelmään oikeilla tiedoilla. Inhimillisten virheiden määrä pienenee oleellisesti ja tallennusvirheistä päästään eroon.

Learn more

 

 

 

Tosiaikainen

Tietokoneet tekevät nöyrästi työtä koko ajan, 24/7 periaatteella. Tapahtumien noudot voidaan tehdä ajastetuilla yöajoilla. Järjestelmän tietoja päivitetään jatkuvasti eri osajärjestelmien tapahtumilla. Tietokanta on ajansasainen. Raportointi ajantasaisesta tietokannasta on tuoreinta mahdollista tietoa menneestä.

Learn more

 

 

 

Taloudellinen

Koneellisesti käsiteltyihin tapahtumiin ei tarvitse käyttää kallista ja hidasta manuaalityötä. Automaatio tuottaa kustannussäästöjä vähentämällä manuaalityötä. Kerran kunnolla suunniteltu ja automatisoitu toiminto toimii varmasti ja virheettömästi, sitomatta kalliita henkilöresursseja. Automaation kautta taloushallinnon tapahtumakustannuksissa saadaan merkittäviä säästöjä.

 

Learn more

 

Miksi valita TietotiliOnline?

Tässä syitä valita TietotiliOnline

Automatisoitu internet – pohjainen järjestelmä

Kaikki perustoiminnot samassa järjestelmässä

Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto

Monipankki – maksatukset, myös ulkomaan

Ajantasainen raportointi netin kautta

Asiantuntijapalvelut tarvittaessa

Paperilaskujen skannauspalvelu

Tiedonsiirrot eri järjestelmistä ja siirrot exceliin

 

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style