Myyntilaskutus verkkolaskuina

Laskutus

Myyntilaskutus

Myyntilaskut laaditaan TietotiliOnlinen laskutus – toiminnolla. Perustietoina tarvitaan asiakasrekisteri, tuoterekisteri ja sopimuslaskutusta varten sopimusten perustiedot. Laskutusta tehtäessä uusia asiakkaita voidaan vaivattomasti avata järjestelmään. Tuoterekisteri ei ole pakollinen, laskutus voidaan tehdä myös ilman tuoterekisteriä silloin, kun tuoterekisterin käyttö ei ole muutoin tarpeen.

Laskupohjana aiempi lasku

Laskutusta tehtäessä voidaan vanha lasku tai osia siitä kopioida helposti pohjaksi seuraavalle laskulle. Järjestemä hallitsee käänteisen arvonlisäveron ja muut normaalit laskun perusteisiin liittyvät parametrit. Lasku voidaan jättää keskeneräiseksi ja palata sen tietoihin myöhemmin. Laskut voidaan lähettää kaikin mahdollisin tavoin, eli verkkolaskuna, paperisena laskuna operaattorin tulostaessa laskun, pdf – liitteenä sähköpostitse tai vanhanaikaisesti tulostamalla itse laskut paperille. Lähettämisen jälkeen laskut siirtyvät reskontraan, missä avoimia laskuja voi seurata. TietotiliOnline noutaa pankista tiliotteet ja niihin liittyvät viitetiedostot, purkaa ne reskontraan ja joka aamu reskontra on ajan tasalla. Vain viitteettömät suoritukset on vietävä manuaalisesti järjestelmään.

Sopimuslaskutus helposti ja sujuvasti

Jaksoittain toistuvat laskutukset voidaan hoitaa sopimuslaskutus – toiminnon avulla sujuvasti. Esimerkiksi kuukausittain lähetettävä vakioitu palkkioveloitus perustuu sopimukseen, jonka perustiedot talletetaan järjestelmään. Halutuille sopimusryhmille voidaan ajaa indeksiperusteisia hintojen muutosajoja. Sopimuslaskutuksen avulla suurikin laskutusaineisto syntyy nopeasti ja tehokkaasti. Laskut on kätevää ja kustannustehokasta lähettää operaattorin kautta verkkolaskuina tai jos vastaanottaja ei pysty ottamaan sähköistä laskua vastaan, operaattorin tulostamina ja kuorittamina.

Kuluttajille e-laskut, yrityksille Finvoicet

Kuluttajille lähetettävät laskut ovat fromaatiltaan e-laskuja, yrityksille lähetettävät yleensä Finvoiceja.

Laskutustoiminnon avulla laskutuksen tekeminen nopeutuu ja teknisten virheiden määrä vähenee. Laskut voidaan lähettää viipymättä ja laskutustyötä voidaan uudelleenorganisoida yrityksessä. Ajantasainen automaattinen viitesuoritusten kohdistaminen mahdollistaa joka aamu ajantasalla olevan reskontran, jonka avulla asiakkaiden avoimet laskut ja suoritukset ovat koko ajan tiedossa.

TietotiliOnlinestä voidaan helposti antaa käyttäjätunnukset rajattuna vain vaikka myyntireskontraan. Myyntityötä tekevät voivat sujuvasti tarkastella omien asiakkaidensa tapahtumia myyntitapahtumien yhteydessä.

 

 

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style