Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Liiketalouden oppikirjoissa kuvataan yrityksen toimintaa jakamalla se reaali- ja rahaprosessiin. Reaaliprosessi on se prosessi, mistä yrityksen toiminta käytännössä muodostuu; yritys hankkii tuotannontekijöitä, jalostaa ne tuotantoprosessissaan myytäviksi tuotteiksi tai palveluiksi, jotka se myy asiakkailleen. Riippuen yrityksestä reaaliprosessi muodostuu erilaisista tuotannontekijöistä ja yrityksen tuotantoprosessi  on liikeidean mukaisesti erilainen.

Jokaisesta yrityksen reaaliprosessin tapahtumasta syntyy automaattisesti tapahtuma yrityksen rahaprosessiin. Rahaprosessi on siten ikään kuin kuvaus yrityksen reaaliprosessin tapahtumista, rahallisessa muodossa.

Yrityksen toimintaa tarkastellaan usein vain yrityksen rahaprosessin näkökulmasta. Toiminnalle asetetaan tavoitteita, jotka ovat usein rahallisesti mitattavissa ja toiminnan tehokkuuden seuranta voi siten perustua pelkkien rahavirtojen tarkasteluun. Unohtamalla yrityksen reaaliprosessin kriittinen tarkastelu saatetaan näkemys kokonaisuudesta menettää ja siten kannattavan toiminnan edellytykset katoavat.

Kirjanpito yrityksen toiminnan kuvaajana

Ennen sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä rahaprosessin tietolähteenä toimi yleensä vain yrityksen kirjanpito. Kirjanpito on jokaisen yrityksen lakisääteinen pakko ja velvollisuus – tai arvokas tietolähde yrityksen taloudesta. Sähköinen taloushallinto on muuttanut paljon. Enemmän kuin yleensä tiedetäänkään.

Yrityksen koko rahaprosessia voidaan hallinnoida ja seurata tosiaikaisesti sähköisessä taloushallinnossa. Pelkkien rahamääräisten tietojen lisäksi sähköisestä taloushallinnosta voi saada myös määrätietoja lähes miltä tahansa osa-alueelta yrityksen reaaliprosessista. Tällaisia tietoja ei ollut saatavissa ennen sähköistä taloushallintoa helposti mistään. Nyt vain mielikuvitus rajoittaa saatavan tiedon sisältöä.

Emme enää puhu pelkästä kirjanpidosta, vaikka kirjanpito onkin pakollinen ja samalla hyödyllinen tietolähde yrityksen toiminnasta ja sen tehokkuudesta. Puhumme yleisesti sähköisestä taloushallinnosta, joka kattaa sähköiset järjestelmät hallinnoimaan kaikkea yrityksen rahaprosessissa tapahtuvaa toimintaa. Ennen sähköistä taloushallintoa tämä ei ollut käytännössä mahdollista lainkaan.

Tietotilin sähköinen taloushallintojärjestelmä on TietotiliOnline

Olemme Tietotilissä rakentaneet oman sähköisen taloushallinnon järjestelmämme, TietotiliOnlinen, mahdollistamaan pk-yrityksille tehokkaan ja taloudellisen tavan siirtyä toiminnan hallintaan modernin taloushallintojärjestelmän avulla. TietotiliOnline on verkkoportaali, jonka kautta yritys voi hoitaa koko reaaliprosessin tapahtumaketjun aiheuttamia rahavirtoja.

TietotiliOnlinen erilliset ohjelmistomoduulit kattavat oleelliset yrityksen perustoiminnot:

  • Ostolaskujen vastaanotto, kierrätys, hyväksyntä ja ostoreskontra
  • Myyntilaskutus, myyntisaamisten valvonta, suoritusten automaattikirjaukset ja myyntireskontra
  • Pääkirjanpito, raportointi ja veroasioiden hoito
  • Kassanhallinta, pankkitilien seuranta ja maksatukset, myös ulkomaan maksatukset
  • Raportointi ja tiedon hyödyntäminen moderneilla porautuvilla raporteilla, näkymillä, sekä perinteisillä perusraporteilla (pdf)
  • Arkisto tapahtumiin sähköisesti
  • Tapahtumat järjestelmässä ovat ajan tasalla joka päivä. Pankkitilien tapahtumat luetaan järjestelmään automaattisesti joka yö. Tapahtumien kirjausajot tehdään automaattisesti. Esimerkiksi lauantai aamuna voit lukea perjantai-iltaan asti yrityksen tapahtumat, helposti ja ajan tasaisesti netin yli tietokoneestasi tai vaikkapa tabletista mökin laiturilta.

Järjestelmän käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Tilitoimiston vaihtaminen ei ole enää vaikeaa. Tarvitsemme vain kaksi asiaa; sopimuksen toimeksiannosta ja irtisanomisen vanhaan tilitoimistoon. Valtakirjalla voimme myös hoitaa irtisanomisen vanhaan tilitoimistoon.

Haluatko ottaa seuraavan yrityksesi kehitysaskeleen?

Tule Tietotiliin. Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään tosiaikainen taloushallinto yrityksellesi heti. Jälkeenpäin ihmettelet, miten olet voinut tulla toimeen perinteisen tilitoimiston kanssa.

Tervetuloa Tietotiliin

 

Style Selector

Primary Color

Patterns (Boxed Version)

Layout Style